Spero Etiam

Romaner

Några fragment ur två romaner:

Rädda världen – tävlingen, en roman om verkligen vilja ändra världen, två olika tjejer som har var sitt sätt att kämpa, men kan man släppa allt man själv har för en bättre värld?

Den där sista våren: Amands liv är nästan slut, men så är världen. Vad gör man med sin sista vår?