Spero Etiam

Romaner

Några fragment ur två romaner:

1. Rädda världen – tävlingen, en roman om verkligen vilja ändra världen, två olika tjejer som har var sitt sätt att kämpa, men kan man släppa allt man själv har för en bättre värld?

2. Dimitri och rättvisan, en barnbok om en modig pojke som ägnar sig åt att vara rättvis, men själv faller utanför gruppen till följd.