Spero Etiam

Balansen mellan XX och XY

Jämlikhet mellan man och kvinnor är fortfarande långt borta. Viktigare tycker jag är att vi behöver både kvinnliga och mannliga element:

- Om man inte utvecklar sina kvinnliga och mannliga egenskaper, blir man aldrig vuxen.

- När inom ett samhälle kvinnliga och mannliga sysslor, prestationer och förhållningssätt inte värderas och belönas lika, blir det samhället aldrig vuxet.

- Det hjälps inte med kvinnliga direktörer, vi saknar det kvinnliga sätter att leda.

- Det hjälps inte med ett topplön för några kvinnor, rättvis belöning för kvinnoyrken och kvinnliga insatser i samhället, det är vad vi behöver.

I stället för att hålla fast vid en religion som domineras av män, mannliga element och en mannlig gud, borde man ge utrymme för det kvinnliga. Religion är inte positiv om den inte står öppen för evolution och förbättring.