Spero Etiam

Förändra? Men hur då?

Hur kan vi få till allt det här? undrar du kanske.

Inte med våld eller tvång såklart.

Men inte heller med många bäckar små. Polarisen smälter inte långsammare när vissa tar bussen och hagalenheten blir inte mindre ifall du nöjer dig med mindre lön. Detta ger bara tillfälle till andra att ta ännu mer.

Först behöver vi bli överens. Överens om principen av rättvisa. Överens om att förändra är bättre än att låta världen vara som den är. Men även överens om att förändring inte blir bra om inte alla och allas intressen avvägs noggrant.

Därför skriver jag om rättvisa. Därför hoppas jag att du vill berätta vidare om det.

Att förändra betyder att släppa. Släppa dina egna fördelar. Släppa din egoism och konservatism.

Innan vi kan förändra, behöver vi bygga upp tilliten att vi alla vill åt rätt håll.