Spero Etiam

Släpp egoismen!

Egoism och konservatism är de viktigaste orsaker till att världen är så hemsk som den är. Att inte inse att när du tar mer, finns det mindre kvar åt andra. At ta lycka till dig själv utan att hålla räkning med andra, inte vara öppen för ändringar om risken finns att du då får det sämre.

Man ska såklart kunna ta hand om sig själv, men det behöver inte gå emot andras intressen. Man behöver inte bygga sin affär precis bredvid konkurrenten, man kan istället för exakt samma produkt till ett lägre pris satsa på ett annat utbud. Tänka kompletterande istället för konkurrerande. Släpp din egoism och fundera över hur mycket plats du kan uppta utan att missunna andra sin plats!

Att säga farväl till sin egoism, betyder inte att leva för andra. Alla ska få göra egna val i livet, inte hindrad av religion, traditioner eller förväntningar. Att kräva av din syster eller dotter att leva efter din uppfattning av heder, det är egoism i sig!

För mig låter det självklart, men vad tycker du?