Spero Etiam

Förändra

Hur kan vi ändra världen så att den blir rättvis? Spero Etiam tycker att det inte går med vapen, men genom att spridda de här idéerna. Därför hoppas jag att du berättar för andra eller själv skriver om det.

När vi blir överens att världen ska vara rättvis, är det inte längre jobbigt att tänka ut hur vi ska göra!