Spero Etiam

Rättvisa

Ett viktigt begrepp för  Spero Etiam är: rättvisa.

Tyvärr använder manga det ordet fast de menar någonting annat. Rättvisa är såklart inte att ta mycket för att du får chansen. Eller göra allt en ledare eller präst säger. Rättvisa är inte heller motsatsen.

Rättvisa, det behöver man tänka på!