Spero Etiam

Rechtvaardigheid

Als we een betere wereld willen, hebben we een betere leidraad nodig. Noch kapitalisme, socialisme, milieubewustzijn of de wereldgodsdiensten hebben geleid tot een wezenlijk betere wereld. Volgens mij komt dat omdat ze allemaal uitgaan van onrechtvaardigheid. Ik vind dat we rechtvaardigheid centraal moeten stellen.

Rechtvaardigheid leidt niet rechtstreeks tot een oplossing voor alles. Wat voor de een rechtvaardig is, is het weer niet voor de ander. Rechtvaardigheid vraagt om een dialoog, een afweging van belangen. Rechtvaardigheid, daar moet je over nadenken!

Komende tijd ga ik deze website vullen met ideeën die ik hierover heb. Belangrijker zijn de teksten die ik schrijf waarin rechtvaardigheid een rol speelt